תקנון ומדיניות אתר

1. מבוא

 1. אתר elounda.co.il (“האתר”) מופעל ע”י הדר, ע.מ 302946736, היושבת זכריה 4 ת”א (“החברה”), ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת ציוד סטיילינג לבית ומוצרי טקסטיל ותכשיטים (“המוצר”).
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.
 5. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

2. הרכישה

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 3. הרכישה באתר הינה באמצעות PayPal או באמצעות כרטיס אשראי בלבד, והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 4. מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע”מ.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.
 6. החברה רשאית שלא לאפשר ללקוחות מסוימים לרכוש באתר או לבטל עסקאות שכבר בוצעו לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלי צורך לספק את סיבת הביטול ללקוח. במקרה כזה של ביטול עסקה שבוצעה, יוחזר ללקוח הסכום המלא ששילם בעת הרכישה.

3. החזרות וביטולים

 1. ביטול עסקה ייעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו. אין באמור בסעיף זה כדי להוסיף ללקוח זכויות שאינן מוגדרות בחוק או לגרוע מזכויותיה של החברה כפי שמוגדרות בחוק.
 2. הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
 3. ביטול עסקה ייעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת support@elounda.co.il בלבד. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 4. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה בטרם יחלפו 30 ימים מתאריך רכישת המוצר.
 5. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את הסכום המלא ששילם, דרך אמצעי התשלום שדרכו בוצעה הרכישה.
 6. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהחברה כבר העבירה את המוצר לספק הדואר, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה.
 7. אם העסקה בוטלה שלא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול כדין בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 8. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

4. אספקה ומשלוח המוצר

 1. החברה תדאג להעביר את המוצר לספק הדואר תוך 2 ימי עסקים (ימים א’-ה’, לא כולל חגי ישראל וערבי חג). כל הזמנה שתתקבל לאחר השעה 12:00, מניין ימי העסקים יחל לגביה רק ביום העבודה הבא.
 2. המוצר יישלח באמצעות דואר שליחים, אשר לפי הצהרתו מגיע ליעדו עד 6 ימי עסקים מרגע הקבלה.
 3. המוצר יימסר ללקוח ע”י שליח ובתיאום עמו.
 4. החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתה, כגון עיכוב או איבוד המוצר לאחר שנמסר לספק הדואר.
 5. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה.
 6. אין החברה אחראית לאובדן המוצר בעקבות מסירת פרטים שגויים בתהליך הרכישה. במקרה שהמוצר אבד בעקבות מסירת פרטים שגויים, החברה רשאית לדרוש מהלקוח תשלום מלא נוסף עבור שליחת המוצר פעם נוספת, וכן תשלום מלא נוסף בנוגע למשלוח החוזר.

5. אחריות ושירות

 1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל החברה בדואר האלקטרוני בכתובת support@elunda.co.il או בטופס יצירת קשר באתר.
 2. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה, וניתנת לתקופה של 14 יום מיום הרכישה.
 3. בתקופת האחריות תספק החברה מוצר חדש במקרים של פגם במוצר
 4. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הוא הרוכש המקורי של המוצר.
 5. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 6. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה או משימוש בלתי סביר במוצר.
 7. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או משימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו או לרכושו או לרכושם או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש או מאי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 8. להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בדואר האלקטרוני בכתובת support@elounda.co.il .

6. אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם החברה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס הרכישה על מנת לספק ללקוח את המוצר שרכש, להשתמש בו בכלי שיווק דיגיטליים כמקובל, וכן ליצירת קשר עם הלקוח בנוגע לרכישה, למשלוח או למידע שיווקי על
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר ואת שיווק המוצר ובהתאם לכל דין.
 4. באתר זה עשוי להיעשות שימוש בקבצי cookies ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים כדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר, ניתוח לחיצות, זמן שהייה וכדומה. בכל העת המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ולא מופיעים בו פרטים אישיים או מזהים של הגולש, כגון שם, טלפון, אימייל וכדומה.
 5. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטי כרטיסי האשראי של הקונים וכן לא להעבירם לצד שלישי.

7. קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של הדר ע.מ 302946736.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

8. דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ייעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.